Taslamanyň ady

Gurluşyk

Gurluşyk

Kärhanamyz gurluşyk pudagynda ýeten üstünliklerini göz öňüne tutmak bilen, müşderilere giň gerimli hyzmatlary we çözgütleri hödürleýär.